Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Zawiadomienie o wyborze ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak sprawy: ZP. 3431/19/2010

2010-09-03 10:29:12
Łęczna, dn. 03.09.2010 r.
Numer sprawy: ZP.3431/19/2010


Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Powiat Łęczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie do druku i druk publikacji pn. „Smaki pogranicza” w ramach realizacji projektu „Gościnne brzegi- promocja ekoturystyki w powiecie łęczyńskim i rejonie żółkiewskim”.


Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
SUTORIS Bartłomiej Sutor, 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 9/51

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto - waga 100%, ), którym to kryterium Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie
z poniższym.Nr oferty
Nazwa,
siedziba i adres wykonawcy Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena ofertowa
Łączna punktacja

1 Pepit Skład- Druk- Oprawa Wojciech Guz I Wspólnicy Spółka Komandytowa
20- 210 Lublin, ul. Tokarska 13
Oferta odrzucona

2 RYTTER INVESTMENT Zbigniew Rytter
09-400 Płock, ul. Przemysłowa 20
Oferta odrzucona
3 GRIK MEDIA SP.Z.O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
30- 363 Kraków, ul. Ryglówka 23 59,96 pkt
4 SUTORIS Bartłomiej Sutor
53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 9/51
100,00 pkt
5 OFICYNA DRUKARSKA Jacek Chmielewski
01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 12A
Oferta odrzucona
6 EXPOL P.Rybiński, J. Dąbek Spółka Jawna
87- 800 Włocławek, ul. Brzeska 4
Oferta odrzucona
7 MEDIA CONSULTING AGENCY
53-023 Wrocław, ul. Słotna 5 65,84 pkt
8 Agencja Promocyjno- Wydawnicza „UNIGRAF”
85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 71 56,73 pkt
9 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Zapol Dmochowski Sobczyk Sp.Jawna
71- 062 Szczecin, al. Piastów 42
Oferta odrzucona
10 JUST PR Dorota Kościuk
03-144 Warszawa ul. Światowida 47/41 Wykonawca wykluczony
Oferta odrzucona
11 TAWA Taurogiński Waldemar
22-100 Chełm, ul. Krzywa 41/3
98,33 pkt
12 System- Graf Drukarnia Agencja Reklamowo- Wydawnicza Janusz Laskowski
20- 515 Lublin, Zemborzyce Tereszyńskie 73B Wykonawca wykluczony
Oferta odrzucona
13 Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 12
Oferta odrzucona

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www