Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu na urządzenie kompaktowe skanująco-drukujące dla GKN

2010-08-30 09:57:01
Numer sprawy: ZP.3431/24/2010 Łęczna, 2010-08-30

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot. : dostawy kompaktowego, atramentowego systemu do drukowania, kopiowania
i skanowania dokumentacji wielkoformatowej kolorowej i czarnobiałej wraz z jednoczesnym odkupieniem od Zamawiającego używanego plotera od urządzenia Océ TCS400 nr seryjny podany przez producenta 46200 2893.


Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 65 000,00 złotych brutto, następnie zwiększył kwotę przeznaczoną na udzielenie zamówienia do kwoty 77 958,00 zł brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w tym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego firmę pn.:
Océ Poland Ltd. Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 7, 02 -366 Warszawa.
1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, jest ważna, nie podlega odrzuceniu ani wykluczeniu oraz spełnia wymagania Zamawiającego. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
2. W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ważną, nie podlegającą odrzuceniu ofertę:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy: Liczba pkt w kryterium ceny
2. Océ Poland Ltd. Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 7, 02 -366 Warszawa 100,00

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje iż w tym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono wykonawców. 4. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w postępowaniu.
Kierownik Zamawiającego

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych