Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odp. do przetargu Przygotowanie do druku i druk publikacji pn. „Smaki pogranicza” w ramach realizacji projektu „Gościnne brzegi- promocja ekoturystyki w powiecie łęczyńskim i rejonie żółkiewskim” Znak sprawy ZP. 3431/19/2010

2010-08-21 22:02:49
Łęczna, dnia 20.08.2010 r.
Znak sprawy:ZP.3431/19/2010


Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu


Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przygotowanie do druku i druk publikacji pn. _Smaki pogranicza_ w ramach realizacji projektu _Gościnne brzegi- promocja ekoturystyki w powiecie łęczyńskim i rejonie żółkiewskim_ ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2010r. (numer ogłoszenia 222759 - 2010) do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie:
W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji który format wydawnictwa jest poprawny:
180 x 180 mm (jak w Załączniku nr 1 - opis przedmiotu zamówienia)
180 x 210 (jak w umowie oraz w § 3 SIWZ)

Odpowiedź:
Poprawny jest format 180 x 210 mm. (taki format został podany w treści ogłoszenia o zamówieniu, w treści SIWZ, oraz w treści wzoru umowy). Załącznik nr 1 stanowiący szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera omyłkowo wprowadzony, błędny zapis w części stanowiącej powtórzenie opisu przedmiotu zamówienia zawartego w ogłoszeniu i dokumentacji przetargowej. Należy zatem przyjąć za prawidłowy format 180 x 210 mm.

Pytanie:
Jednocześnie zwracam się z prośbą o możliwość wydłużenia terminu wykonania zamówienia do co najmniej 30 dni od momentu zawarcia umowy. (lub 21 dni roboczych)
W związku z czasochłonnym zakresem prac, w tym opracowanie redakcyjne tekstów oraz tłumaczenia, termin 21 dni jest terminem stanowczo za krótkim.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia.


Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Łęcznej
Adam Niwiński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna