Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu na regulację stanów prawnych

2010-08-13 08:28:12
Numer sprawy: ZP.3431/21/2010 Łęczna, 2010-08-13

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot. : Sporządzenie operatów geodezyjno - prawnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem Nr 1, według podziału na siedem zadań.
CPV: 74274300-3.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 100 000,00 złotych brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w tym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego w zadaniach nr 1,3,4,5,6 firmę pn.:
GEOMETRA Czesława Jaroszewska, 20-485 Lublin, ul. Samsonowicza 19/39.

na realizację zamówienia publicznego w zadaniach nr 2 firmę pn.:
THEOKART Dariusz Wojciech Wiater, Stara Wieś Pierwsza 119, 23-100 Bychawa.

W zakresie zadania nr 7 przetarg unieważniono na podstawie zapisu art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

1. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów, są ważne, nie podlegają odrzuceniu ani wykluczeniu oraz spełniają wymagania Zamawiającego. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny
2. W prowadzonym postępowaniu złożono 2, następujące i ważne oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy: Ilość punktów za zadanie nr Uzyskana najwyższa ilość punktów w zadaniach nr:
1 2 3 4 5 6 7
1. GEOMETRA Czesława Jaroszewska, 20-485 Lublin, ul. Samsonowicza 19/39 100,00 - 100,00 100,00 100,00 100,00 - 1,3,4,5,6
2. THEOKART Dariusz Wojciech Wiater, Stara Wieś Pierwsza 119, 23-100 Bychawa 51,23 100,00 57,59 40,98 39,91 30,74 100,00 2,7
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje iż w tym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono wykonawców. 4. Wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy w terminie 2010-08-19.
na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A. 5. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759)
- dział VI "Środki ochrony prawnej".
Kierownik Zamawiającego

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www