Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na wydanie dwóch numerów Ziemi Łęczyńskiej

2010-08-09 13:37:01
Numer sprawy: ZP.3431/22/2010 Łęczna, 2010-08-09

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot. : Przygotowanie do druku i druk dwóch numerów Wydawnictwa Samorządowego Powiatu Łęczyńskiego „Ziemia Łęczyńska”.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 12 000,00 złotych brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w tym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego firmę pn.:
Zakład Poligrafii i Reklamy Druk- Kolor- Ofset Marek Borecki 46-203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 9

1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, jest ważna, nie podlega odrzuceniu ani wykluczeniu oraz spełnia wymagania Zamawiającego. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
2. W prowadzonym postępowaniu złożono 13, w tym jedną ofertę odrzucono, 12 ofert złożono ważnych:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy: Liczba pkt w kryterium ceny
2. „Błękitny Ocean” Agencja Marketingowa Piotr Kamiński, 39-200 Dębica, ul. Leśna 14 70,79
3. PPHU OPAK Marek Niwiński, ul. Okrężna 17, 17-100 Bielsk Podlaski 55,88
4. Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „GAUDIUM”, 20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 12 92,70
5. RYTTER INVESTMENT Zbigniew Rytter, 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 20 82,31
6. GEOKART- INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów 75,45
7. Agencja Wydawnicza ARGI s.c.R. Błaszczak, P. Pacholec, J. Prorok, 50-542 Wrocław, ul. Żegiestowska 11 97,74
8. Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 12A 70,79
9. EXPOL P.Rybiński, J. Dąbek Sp. J. ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek 74,22
10. Zakład Poligrafii i Reklamy Druk-Kolor-Ofset Marek Borecki 46-203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 9 100,00
11. DEUTER DLM Artur Praczyk, ul. Niepodległości 4/55, 20-246 Lublin 30,55
12. Zakład Poligraficzny SINDRUK, ul. Obr. Stalingradu 66, 45-565 Opole 69,53
13. System GRAF Drukarnia Agencja Reklamowo-Wydawnicza Janusz Laskowski, 20-515 Lublin, Zembrzyce Bereszyńskie 73 B 69,53
Oferta Nr 1 firmy: KDK Sp. z o.o 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 – nie uzupełniono oferty, pomimo wezwania na podst. art. 26 ust. 3 ustawy - ze względu na brak dokumentów potwierdzających, że wykazane usługi zostały wykonane należycie.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje iż w tym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono wykonawców. 4. Wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie 2010-08-17. na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A. 5. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków