Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odp. Nr 2 do przetargu na wydawnictwo Ziemia Łęczyńska

2010-07-29 10:23:32

Łęczna, dnia 2010-07-29

ZP.3431/22/2010
Pytania i odpowiedzi Nr 2


wg. rozdzielnika


Dotyczy: zapytania do treści SIWZ, dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie do druku i druk dwóch numerów Wydawnictwa Samorządowego Powiatu Łęczyńskiego „Ziemia Łęczyńska”.


W imieniu Starosty Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95A,
21-010 Łęczna, przekazuje pytania Nr 2 oraz odpowiedzi na zadane pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 29 lipca 2010r. o godz. 09:21 do postępowania w trybie przetargu nieograniczonym na przygotowanie do druku i druk dwóch numerów Wydawnictwa Samorządowego Powiatu Łęczyńskiego „Ziemia Łęczyńska”. Kod CPV – 79800000 – 2 – Usługi drukowania i powiązane.


Zwracamy się z zapytaniem:
Czy istnieje możliwość przesunięcia w czasie wydania pierwszego numeru ?
Termin wydaje się mało realny
w sumie 15 dni po rozstrzygnięciu przetargu
- 2 dni oczekiwania na materiały
-3 dni na dostarczenie wydruków próbnych (poczta w dwie strony)
-1 dzień na akceptację projektu
-1 dzień na dostarczenie całości pod adres zamawiającego
zostaje 8 dni do tego trzeba odjąć dni ustawowo wolne od pracy (np. niedziele)
mamy 6 dni na projekt i druk, fizycznie raczej nie wykonalne.

W odpowiedzi wyjaśniamy:
Ad. 1 ) Tak, termin na dostarczenie wydawnictwa pierwszego numeru może być przesunięty do 25.08.2010r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych