Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » zmiana siwz na wydanie 2 ...

zmiana siwz na wydanie 2 wydawnictw Ziemia Łęczyńska

2010-07-28 08:28:18
Łęczna, dn. 28.07.2010 r. Znak sprawy: ZP.3431/22/2010


Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniuZawiadomienie o zmianie treści SIWZ
Działając w imieniu Zamawiającego Starostwa Powiatowego w Łęcznej z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) zawiadamiam, o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przedmiot zamówienia: przygotowanie do druku i druk dwóch numerów Wydawnictwa Samorządowego Powiatu Łęczyńskiego „Ziemia Łęczyńska”. Kod CPV – 79800000 – 2 – Usługi drukowania i powiązane - ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.07.2010r. (numer ogłoszenia 200237 -2010).

Postanowienia SIWZ w zakresie:
Było:

§ 3 Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku i druk dwóch numerów Wydawnictwa
Samorządowego Powiatu Łęczyńskiego „Ziemia Łęczyńska”. Kod CPV – 79800000 – 2 – Usługi drukowania
i powiązane.
2. Nakład: 2 x 5000 szt.,
3. Objętość: 24 str., Format: 210mm x 297mm, Papier: 8str. 170g kreda 4+4 pełny kolor (okładka + rozkładówka); 16 str. Na offsecie 1+1 jeden kolor.
4. Realizując usługę, o której mowa w ust.1 , Wykonawca zobowiązany jest do:
1) opracowania graficznego,
2) opracowania redakcyjnego tekstów dostarczonych przez Zamawiającego,
3) dokonania korekty językowej,
4) adiustacji tekstu,
5) obróbki fotografii dostarczonych przez Zamawiającego,
6) łamania publikacji,
7) druk,
8) oprawa,
9) dostawę do Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
5. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 2 dni od podpisania umowy. Potwierdzeniem przekazania będzie protokół podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy.
6. Pozostałe wymagania opisane są w zał. nr 5 do siwz – wzorze umowy.

winno być :

§ 3 Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku i druk dwóch numerów Wydawnictwa
Samorządowego Powiatu Łęczyńskiego „Ziemia Łęczyńska”. Kod CPV – 79800000 – 2 – Usługi drukowania
i powiązane.
4. Nakład: 2 x 5000 szt.,
5. Objętość: 24 str., Format: 210mm x 297mm, Papier: 8str. 170g kreda 4+4 pełny kolor (okładka + rozkładówka); 16 str. 80g offset 1+1 jeden kolor.
4. Realizując usługę, o której mowa w ust.1 , Wykonawca zobowiązany jest do:
1) opracowania graficznego,
2) opracowania redakcyjnego tekstów dostarczonych przez Zamawiającego,
3) dokonania korekty językowej,
4) adiustacji tekstu,
5) obróbki fotografii dostarczonych przez Zamawiającego,
6) łamania publikacji,
7) druk,
8) oprawa,
9) dostawę do Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
5. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 2 dni od podpisania umowy. Potwierdzeniem przekazania będzie protokół podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy.
6. Pozostałe wymagania opisane są w zał. nr 5 do siwz – wzorze umowy.


Zmienia się także w w/w zakresie zał. Nr 5 do SIWZ – wzór umowy, zgodnie z załączonym plikiem

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków