Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wyniki przetargu na dostawę materiałów reklamowych promujących projekt pn. Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III

2010-07-27 09:02:32
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Powiat Łęczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów reklamowych promujących projekt pn. „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”

za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Komunikator Public Relations, ul. Sosnowskiego 29, 45-272 Opole

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto - waga 100%,), którym to kryterium Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym.

 1. Agencja Reklamowa Cieślik-Studio L Sp.j, ul. Podbipięty 7, 31-980 Kraków - 71,95 pkt.
 2. Galeria Wojciecha Pogorzelskiego, ul. Ciepła 21 lok.42, 15-472 Białystok - 78,22 pkt.
 3. VIP A. Sienkiewicz, K. Wójcik, ul. Biedronki 3/20, 20-543 Lublin - 84,80 pkt.
 4. ADFORCE Miłosz Konieczny, ul. Piłsudskiego 9, 56-300 Milicz - 61,16 pkt.
 5. WIM System Warżała i Mac Sp.j, ul. Mickiewicza 57, 39-215 Czarna - 68,97 pkt.
 6. ARFA Bogusław Szczygieł, Rafał Wachowicz, ul. Bohaterów Monte Casino 53, 20-705 Lublin - 98,74 pkt.
 7. MODART Marcin Komadowski, ul. Romera 15, 20-487 Lublin - 89,23 pkt.
 8. Marketingowiec.pl Sp.j Ł. Dziurda, P. Koziara, M. Sękowski, ul. Konwaliowa 15, 21-040 Świdnik - 80,06 pkt.
 9. Krakus Studio Michał Krawczyk, ul. Niemcewicza 11/87, 24-100 Puławy - 59,25 pkt.
 10. Komunikator Public Relations, ul. Sosnowskiego 29, 45-272 Opole - 100,00 pkt.
 11. PMBROS Agencja Reklamy S.C. Marek Lis, Paweł Stachal, ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin - 81,94 pkt.
 12. APUS Przedsiębiorstwo Reklamowo-Wydawnicze Marek Lecki, ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin - 83,29 pkt.
 13. P.H.U. POSTERS , ul. Związkowa 10, 20-148 Lublin - 88,38 pkt.
 14. PROVEND Aleksander Czechowski, ul. Malinowa 19, 21-040 Świdnik - 81,05 pkt.
 15. JOCKER Sp.j T. Maksym, J. Trompteter-Maksym, ul. Darasza 5, 30-826Kraków - 72,67 pkt.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków