Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Zawiadomienie o wyborze ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak sprawy: ZP.3431/18/2010

2010-07-26 09:24:26
Zamawiający: Powiat Łęczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów reklamowychpromujących projekt pn. Razem ku przedsiębiorczości!- pobudzanie aktywności społeczno – gospodarczej przedsiębiorców sektora MŚP z terenu Powiatu Łęczyńskiego”

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Sylwia Leśniak SPARK MEDIA, 20-601 Lublin, T. Zana 38a, lok.011

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto - waga 100%,), którym to kryterium Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie
z poniższym.


1 Nr oferty, Nazwa,siedziba i adres wykonawcy, Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena ofertowa (łączna punktacja)

1 ACME Paweł Osierda,
ul. Beskidzka 35, 43-340 Kozy 62,61 pkt.
2 ADFORCE Miłosz Konieczny
ul. Piłsudskiego 9, 56-300 Milicz 67,52 pkt.
3 GCztery Leszek Kowalewski
03-126 Warszawa, ul. Picassa 3/56 67,52 pkt.
4 Fresh – Joanna Szymala,
ul. Wrześni 1b, 57-400 Nowa Ruda 68,63 pkt.
5 5 X MEDIA
ul. Widokowa 13, 83-000 Pruszcz Gdański 96,66 pkt.
6 VIP A. Sienkiewicz, K. Wójcik
ul. Archidiakońska 6a, 20-113 Lublin 54,01 pkt.
7 Sylwia Leśniak SPARK MEDIA
20-601 Lublin, T. Zana 38a lok.011 100,00 pkt.
8 KRD s.j. Rajmund Karolak, Dariusz Zieliński,
ul. Jagiellonska 18, 85-097 Bydgoszcz 34,09 pkt.


Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www