Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ZAPYTANIE OFERTOWE GKN.3411-19/20

2010-07-16 12:18:51
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.177) zwracam się z zapytaniem ofertowym
o przedstawienie ceny na wykonanie na sporządzenie opini w formie operatu szacunkowego, określajacego wartość nieruchomości.

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95A.
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-70 Faks: /081/ 752-64-74
E-mail: geodezja@powiatleczynski.pl

Przedmiot zamówienia:
Zadanie : Sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego, określającej wartości 19 nieruchomości Skarbu Państwa składających się z 39 sąsiadujących ze sobą działek o pow. 9,9399 ha, oddanych w użytkowanie wieczyste, położonych w miejscowości Milejów Osada gm. Milejów na potrzeby aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz udział w rozprawach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym celem przedstawienia opinii. Szczegółowy wykaz nieruchomości stanowi załącznik do zadania.

Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia : 30.09.2010r.

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Zofia Żurek, tel. /081/ 752 – 64 – 70.

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz


Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 23.07.2010r. do godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Aleja Jana Pawła II 95A, pok.7 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-74 lub e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl

Kryterium wybory oferty: cena 100 %.


Łęczna dnia 15.07.2010r.
Starosta Łęczyński
Adam Niwiński

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wykazy nieruchomości.
3. Wzór umowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www