Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu na docieplenie ZS Nr 2 w Milejowie

2010-05-17 13:05:34
Numer sprawy: ZP.3431/11/2010 Łęczna, 2010-05-17


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. : docieplenie (termomodernizacja) budynków Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych zamówień kwotę 532 799,13 złotych brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w tym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą, ważną ofertę na realizację zamówienia publicznego firmę pn.:
TOKBUD Tomasz Karaś, 21-040 Świdnik, ul. Kruczkowskiego 42, wartość oferty 499 532,43 zł.

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium cena 100 %, spełnia wymagania Zamawiającego. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. W prowadzonym postępowaniu złożono 5 ważnych, następujących ofert:
Numer oferty Nazwa wykonawcy Liczba pkt w kryterium cena 100%
1. Konsorcjum BGB Biłgoraj Lider Przedsiębiorstwo Budowlane CEGPOL Janusz Cegłowski, 23-400 Biłgoraj, ul. Norwida 10 94,99
2. TOKBUD Tomasz Karaś, 21-040 Świdnik, ul. Kruczkowskiego 42 100,00
3. HEN-BUD Sp. z o.o ul. Turystyczna 134D, 20-258 Lublin 91,00
4. BUDEXPOL A. Bukowski, K. Wójcik, Spółka Jawna
Kalinówka 165, 21-040 Świdnik 89,68
5. Przedsiębiorstwo KOBUD Sp. z o.o. 21-010 Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 14 82,05
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje iż w tym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono wykonawców.
3. Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa z wybranym wykonawcą może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

4. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Dziękujemy za udział w przetargu.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych