Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego

2010-05-14 09:57:07
ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.177) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na wykonanie na sporządzenie opini w formie operatu szacunkowego, określającego wartość nieruchomości.


Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95A.
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-70 Faks: /081/ 752-64-74
E-mail: geodezja@powiatleczynski.pl

Przedmiot zamówienia:

Zadanie nr 1: Sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego, określającej wartości 9 nieruchomości Skarbu Państwa, składających się z 24 działek o pow. 53,0762 ha, oddanych w użytkowanie wieczyste, położonych w miejscowości Stefanów, gm. Cyców, Albertów, Bogdanka, Nadrybie Dwór i Wesołówka gm. Puchaczów, na potrzeby aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz udział w rozprawach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym celem przedstawienia opinii. Szczegółowy wykaz nieruchomości stanowi załącznik do zadania .

Zadanie nr 2 : Sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego, określającej wartości 3 nieruchomości Skarbu Państwa składających się z 9 działek o pow. 12,0294 ha, oddanych w użytkowanie wieczyste, położonych w miejscowości Stefanów gm. Cyców, Nadrybie Dwór i Zawadów, gm. Puchaczów na potrzeby aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz udział w rozprawach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym celem przedstawienia opinii. Szczegółowy wykaz nieruchomości stanowi załącznik do zadania .

Zadanie nr 3: Sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego, określającej wartości 12 nieruchomości Skarbu Państwa, składających się z 20 działek o pow. 42,9640 ha ,oddanych w użytkowanie wieczyste, położonych w Kaniwoli, Ludwinie, Rogóźnie i Rozpłuciu Pierwszym, gm. Ludwin na potrzeby aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz udział w rozprawach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym celem przedstawienia opinii. Szczegółowy wykaz nieruchomości stanowi załącznik do zadania.

Zadanie nr 4: Sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego, określającej wartości 8 nieruchomości Skarbu Państwa, składających się z 11 działek o pow. 4,3273 ha, oddanych w użytkowanie wieczyste, położonych w miejscowości Ciechanki i Puchaczów, gm. Puchaczów , na potrzeby aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz udział w rozprawach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym celem przedstawienia opinii. Szczegółowy wykaz nieruchomości stanowi załącznik do zadania .
Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia : 30.06.2010r.

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Zofia Żurek, tel. /081/ 752 – 64 – 70.

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz


Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 20.05.2010r. do godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Aleja Jana Pawła II 95A, pok.7 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-74 lub e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl

Kryterium wybory oferty: cena 100 %.


Łęczna dnia 12.05.2010r.
Starosta Łęczyński
Adam Niwiński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa