Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Informacja o wyniku II ...

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Jaszczowie

2010-05-07 11:17:29

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Jaszczowie, jednostka ewidencyjna Milejów, będącej we władaniu Powiatu Łęczyńskiego.

GKN 7004-54/09 Łęczna, dn. 04.05.2010 r.

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Jaszczowie, jednostka ewidencyjna Milejów, będącej we władaniu Powiatu Łęczyńskiego.
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27 kwietnia 2010r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, przy Al. Jana Pawła II 95A, odbył się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości położonej w Jaszczowie, jednostka ewidencyjna Milejów, będącej we władaniu Powiatu Łęczyńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 591 o pow. 0,4600 ha . Do przetargu został dopuszczony jeden oferent, który w ustalonym terminie dokonał wpłaty wadium. Nie było oferentów niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu. Cena wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu dzierżawy nieruchomości została określona na kwotę 1 000,00zł (słownie: jeden tysiąc) plus należny podatek VAT. Cena najwyższa zaoferowana w przetargu 1050,00 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt ) plus należny podatek VAT.
Wyżej opisana nieruchomość zostanie wydzierżawiona Przedsiębiorstwu Produkcyjnemu Handlowemu i Usługowemu Kwadro Spółka z o.o., ul. Górnicza 5A ,21-020 Łęczna.
Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni.


Przewodniczący Komisji
Henryk Gański

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych