Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu na organizację imprez masowych w ramach przetargu Magia

2010-04-29 14:32:29

Łęczna, dn.29.04.2010 r.

Znak sprawy: ZP.3431/8/2010

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając w imieniu Zamawiającego – Powiatu Łęczyńskiego Al. Jana Pawła II 95A, 21- 010 Łęczna, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamiam, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Organizację imprez kulturalno – rozrywkowych w ramach projektu Magia miejsc – promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny”
ogłoszonym w dniu 16.04.2010r., opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.04.2010r. (numer ogłoszenia:87617 - 2010).

Za ofertę najkorzystniejszą w zakresie poszczególnych niżej wymienionych zadań została uznana oferta złożona przez:

Za ofertę najkorzystniejszą w ZADANIU nr 1 została uznana oferta złożona przez: GISO G. Kujda, W. Kujda spółka jawna, 74-400 Dębno, ul. Mickiewicza 37-39

Uzasadnienie
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto - waga 100%.), którym to kryterium Zamawiający kierował się przy wyborze zgodnie z zapisami SIWZ. Cena ofertowa to 90 280,00 zł brutto.
Wskazany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu
i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy, którzy uzyskali punktację zgodnie z poniższym.

Nr oferty Nazwa, siedziba i adres wykonawcy Punktacja przyznana ofercie w kryterium - cena ofertowa brutto /łączna punktacja/
1 Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe fam Sp. z o.o., ul. Drwali 9A, 04-840 Warszawa 65,27 pkt
2 GISO G. Kujda, W. Kujda spółka jawna, 74-400 Dębno, ul. Mickiewicza 37-39 100,00 pkt
3 EVENT Studio Sc. Dąbrowski, Kottowski, ul. Energetyków 24/11, 20-468 Lublin Oferta odrzucona
4 Vena Art. Sp. z o.o, ul. L. Herc 3A, 20-328 Lublin Oferta odrzucona
5 Agencja Artystyczna ART. Grzegorz Kowalik, ul. Wajdeloty 4/26, 20-608 Lublin Oferta odrzucona

Za ofertę najkorzystniejszą w ZADANIU nr 2 została uznana oferta złożona przez: GISO G. Kujda, W. Kujda spółka jawna, 74-400 Dębno, ul. Mickiewicza 37-39

Uzasadnienie
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto - waga 100%.), którym to kryterium Zamawiający kierował się przy wyborze zgodnie z zapisami SIWZ. Cena ofertowa to 152 500,00 zł brutto.
Wskazany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu
i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy, którzy uzyskali punktację zgodnie z poniższym.

Nr oferty Nazwa, siedziba i adres wykonawcy Punktacja przyznana ofercie w kryterium - cena ofertowa brutto /łączna punktacja/
1 Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe fam Sp. z o.o., ul. Drwali 9A, 04-840 Warszawa 68,50 pkt
2 GISO G. Kujda, W. Kujda spółka jawna, 74-400 Dębno, ul. Mickiewicza 37-39 100,00 pkt
3 EVENT Studio Sc. Dąbrowski, Kottowski, ul. Energetyków 24/11, 20-468 Lublin Oferta odrzucona
5 Agencja Artystyczna ART. Grzegorz Kowalik, ul. Wajdeloty 4/26, 20-608 Lublin Oferta odrzucona

Dziękujemy za udział w przetargu.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa