Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi Nr 1do przetargu na modernizację gruntów

2010-04-27 12:52:33

Łęczna, dnia 2010-04-27

ZP.3431/10/2010
Pytania i odpowiedzi Nr 1

wg. rozdzielnika


Dotyczy: zapytania do treści SIWZ, dotyczącej postępowania w trybie przetargu na usługi modernizacji ewidencji gruntów dla obrębów: Antoniów, Antoniów-Kolonia, Białka, Białka-Kolonia, Cyganka, Dąbrowa, Górne, Jaszczów, Jaszczów-Kolonia, Kajetanówka, Klarów, Łańcuchów, Łysołaje, Łysołaje-Kolonia, Maryniów, Milejów, Milejów-Osada, Ostrówek-Kolonia, Popławy, Starościce, Wólka Bielecka, Wólka Łańcuchowska, Zalesie, Zgniła Struga w jednostce ewidencyjnej Milejów poprzez uzupełnienie operatu ewidencyjnego o ewidencję budynków i lokali.


Starosta Łęczyński z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, przekazuje pytania Nr 1 oraz odpowiedzi na zadane pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 26 kwietnia 2010r. o godz. 08:00 do postępowania w trybie przetargu nieograniczonym na usługi modernizacji ewidencji gruntów dla obrębów: Antoniów, Antoniów-Kolonia, Białka, Białka-Kolonia, Cyganka, Dąbrowa, Górne, Jaszczów, Jaszczów-Kolonia, Kajetanówka, Klarów, Łańcuchów, Łysołaje, Łysołaje-Kolonia, Maryniów, Milejów, Milejów-Osada, Ostrówek-Kolonia, Popławy, Starościce, Wólka Bielecka, Wólka Łańcuchowska, Zalesie, Zgniła Struga w jednostce ewidencyjnej Milejów poprzez uzupełnienie operatu ewidencyjnego o ewidencję budynków i lokali:
a) Czy istnieje warstwa konturów budynków w bazie EWMAPA?
b) Jeśli tak to ile i jakie kontury budynków zawiera?
c) Czy po wykorzystaniu operatów z pomiarów sytuacyjnych i prawnych do wprowadzenia budynków pozostałe zostaną wprowadzone na podstawie mapy zasadniczej? (wektoryzacja)
ile jest operatów do wprowadzenia?
d) Jaka jest ilość budynków do pomiaru?

Ad a) Mapa ewidencyjna nie zawiera warstwy budynków, brak konturów budynków w programie EWMAPA.

Ad b) Jak w punkcie a - brak konturów budynków w programie EWMAPA.

Ad c) W obszarze objętym zamówieniem około 3400 budynków uwidocznionych jest na mapie zasadniczej w skali 1:1000 i 1:500, natomiast około 4000 budynków na mapie w skali 1:2000 (założonej w latach 70. na podstawie zdjęć lotniczych); zamawiający dopuszcza wektoryzację konturów budynków z mapy w skali 1:1000 i 1:500 tylko w przypadku braku operatów pomiaru budynków.
140 budynków można wprowadzić na podstawie operatów z inwentaryzacji budynków,
około 600 budynków można wprowadzić na podstawie operatów z założenia mapy zasadniczej lub jej aktualizacji, wykonanych zgodnie z instrukcją G-4 w oparciu o państwową osnowę poziomą.

Ad d) Szacunkowa liczba budynków do pomiaru wynosi 3500.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków