Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik rozeznania ofertowego na rozbiórkę budynku w Milejowie

2010-04-27 07:18:54
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2010
z dnia 21.01.2010 r. Starosty Łęczyńskiego


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego parterowego, murowanego przy ul. Klarowskiej 13A, 21-020 Milejów, wraz z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu po zakończeniu robót, zgodnie
z prawomocną decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego: PINB.7356/14/08/08/10 z dnia 19.04.2010r. Kod CPV: 45110000-1

2. Określenie wartości zamówienia brutto: 14 640,00 zł brutto

3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 700, Rozdz. 70005, § 4300 - zadanie z administracji rządowej

4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) zapytanie zamieszczono na stronie internetowej pt.: www.powiatleczynski.pl
w zakładce „zamówienia publiczne” zapytania do 14 tys. euro.

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) AMAR Sp. z o.o 20-447 Lublin, ul. Energetyków 1, kwota brutto : 9 760,00 zł,
2) OLI Kraska Tomasz, Ostrówek 54, 21-013 Puchaczów, kwota brutto: 28 060,00 zł,
3) BAART BUDBART Usługi Remontowo-Budowlane, Stefan Bartoszewski,
20-337 Lublin, ul. Pogodna 34A/28, kwota brutto oferty: 21 350,00 zł;
4) Profi Mouse Łukasz Sokół, Pułankowice 137, 23-212 Wilkołaz, kwota oferty brutto 12 200,00 zł.

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz cenę wskazaną w tej ofercie i uzasadnienie wyboru oferty:

AMAR Sp. z o.o 20-447 Lublin, ul. Energetyków 1,
kwota oferty brutto: 9 760,00 zł,
oferta ważna, wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.

Jedna oferta wpłynęła do zamawiającego 28 minut po terminie wpływu ofert
i z tego powodu nie została rozpatrzona

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www