Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu na dostawę mebli i wyposażenia na potrzeby organizacji imprez w ramach projektu Magia miejsc

2010-04-21 12:57:49
Numer sprawy: ZP.3431/5/2010 Łęczna, 2010-04-21OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot. : DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY ORGANIZACJI IMPREZ W RAMACH PROJEKTU MAGIA MIEJSC – PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych zamówień kwotę 39 250,00 złotych brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w tym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia firmę pn.:
PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, 05-047 Wrocław, Pl. Legionów 8
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, uzyskała najwyższą ilość punktów
w kryterium oceny ofert – cena 100 %, spełnia wymagania Zamawiającego. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny
1. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 ważne, następujące oferty:
Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy Suma uzyskanych punktów
1
PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, 05-047 Wrocław, Pl. Legionów 8 100,00
2 DALIMEX Sp. z.o. o.
20-092 Lublin, ul. Obywatelska 4 70,32
Dziękujemy za udział w przetargu.

Kierownik Zamawiającego

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron