Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zmiana I SIWZ do przetargu na druk publikacji pt. Z dziejów Nadrybia. Okruchy wspomnień

2010-04-21 11:48:41
Łęczna, dn. 21.04.2010 r. Znak sprawy: ZP.3431/7/2010


Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniuZawiadomienie o zmianie treści SIWZ
Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamiam, o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przedmiot zamówienia: przygotowanie do druku i druk publikacji pt. Z dziejów Nadrybia. Okruchy wspomnień.”
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2010r. (numer ogłoszenia 84013 -2010).

Postanowienia SIWZ w zakresie:
Było:

§ 3
Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia: przygotowanie do druku i druk publikacji pt. Z dziejów Nadrybia. Okruchy wspomnień.
Kod CPV – 79800000-2 – Usługi drukowania i powiązane

2. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku i druk publikacji pt. Z dziejów Nadrybia. Okruchy wspomnień.:
1. Nakład: 500 szt.,
2. Objętość: ok. 48 str., Format: 150 mm x 235 mm, Papier: kremowy ALTO 100g, vol. 1.5, Druk: 1+0, zszywka
3. Okładka: druk: 4+0, karton 300 g, skrzydełka ok. 10 cm, folia matowa, lakier punktowy
4. Ponieważ w publikacji są skrzydełka wymagane jest zastosowanie bigowania.
5. Realizacja usługi obejmuje:
1) Opracowanie projektów graficznych i typograficznych
2) Obróbkę fotografii
3) Łamanie publikacji
4) Druk
5) Oprawę
§ 14
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać do dnia 22.04.2010r. roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
b) oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.04.2010r. roku o godz.10.15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
b) bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

winno być
§ 3
Opis przedmiotu zamówienia
3. Przedmiot zamówienia: przygotowanie do druku i druk publikacji pt. Z dziejów Nadrybia. Okruchy wspomnień.
Kod CPV – 79800000-2 – Usługi drukowania i powiązane

4. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku i druk publikacji pt. Z dziejów Nadrybia. Okruchy wspomnień.:
6. Nakład: 500 szt.,
7. Objętość: ok. 48 str., Format: 150 mm x 235 mm, Papier: kremowy ALTO 100g, vol. 1.5, Druk: 1+1, zszywka
8. Okładka: druk: 4+0, karton 300 g, skrzydełka ok. 10 cm, folia matowa, lakier punktowy
9. Ponieważ w publikacji są skrzydełka wymagane jest zastosowanie bigowania.
10. Realizacja usługi obejmuje:
6) Opracowanie projektów graficznych i typograficznych
7) Obróbkę fotografii
8) Łamanie publikacji
9) Druk
10) Oprawę
§ 14
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać do dnia 23.04.2010r. roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
b) oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.04.2010r. roku o godz.10.15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
b) bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zmienia się także w w/w zakresie zał. Nr 5 do SIWZ – wzór umowy, zgodnie z załączonym plikiem

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www