Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu na organizację imprez masowych w ramach przetargu Magia

2010-04-14 12:05:08

Łęczna, dnia 14.04.2010r.

Znak: ZP.3431/2/2010
Unieważnienie przetargu:

Organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych w ramach projektu Magia miejsc – promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013”
Numer ogłoszenia: 62384 - 2010 ; data zamieszczenia: 22.03.2010Na podstawie art. 93 ust.1, pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r, nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) informuję, że zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Organizację imprez kulturalno – rozrywkowych w ramach projektu Magia miejsc – promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013”
Uzasadnienie:

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert, w tym 2 oferty po otrzymaniu wyjaśnień na podstawie zapisu art. 26 ust. 3 ustawy Pzp odrzucono, w związku z zapisem art. 89 ust. 1 pkt. 2.
Oferty ważne, w tym oferta nr 5 w tym postępowaniu najkorzystniejsza przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa