Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu nieograniczonego na dostawę sprzetu na potrzeby projektu Magia miejsc...

2010-04-12 16:04:05
Numer sprawy: ZP.3431/01/2010 Łęczna, 2010-04-12OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot. : dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizacji imprez w ramach projektu magia miejsc – promocja walorów turystycznych lubelszczyzny.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych zamówień kwotę 213 250,00 złotych brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w tym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia dla zadania Nr 1 najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego firmę pn.:
ESS Audio Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, ul. Graniczna 17
W zakresie zadania Nr 2 – brak złożonych ofert.
1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i jest najtańsza. Wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie 2010-04-14
na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny
2. W prowadzonym postępowaniu na zadanie Nr 1 złożono 1 ważną, następującą ofertę:
Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy Suma uzyskanych punktów
1
Zadanie Nr 1 ESS Audio Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, ul. Graniczna 17 100,00
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje iż w tym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono wykonawców.
4. W zakresie zadanie Nr 2 unieważnia się postępowania, zgodnie z zapisem art. 93
ust. 1, pkt. 1 – z powodu braku ofert.

5. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Kierownik Zamawiającego

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe