Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

unieważnienie postępowania o szkolenia i wizytę studyjną

0000-00-00 00:00:00

Unieważnienie przetargu:

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Organizacja i promocja eventów oraz wizyty studyjnej w ramach projektu Profesjonaliści - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej powiatu Łęczyńskiego.
Numer ogłoszenia: 66103 - 2010 ; data zamieszczenia: 25.03.2010


Łęczna, dnia 08.04.2010r.

Znak: ZP.3431/3/2010Na podstawie art. 93 ust.1, pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r, nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) informuję, że zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Organizację i przeprowadzenie szkolenia Organizacja i promocja eventów oraz wizyty studyjnej w ramach projektu Profesjonaliści - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej powiatu Łęczyńskiego.


Uzasadnienie:

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego – polegającą na zawarciu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dziale XI błędnego zapisu
w zakresie opisania koperty z ofertą, wobec powyższego, zgodnie z art. 93 ust.1, pkt 7 ustawy z dnia 29.01.2004r. Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe na Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Organizacja i promocja eventów oraz wizyty studyjnej w ramach projektu Profesjonaliści - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej powiatu Łęczyńskiego.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www