Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania nr 3 i 4 oraz odpowiedzi do przetargu na organizację imprez w ramach projektu Magia miejsc...

2010-04-02 01:45:00
Łęczna, dn. 01.04.2010 r.Znak sprawy: ZP.3431/2/2010


Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniuDziałając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamiam,
że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Organizację imprez kulturalno – rozrywkowych w ramach projektu Magia miejsc – promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.03.2010r. (numer ogłoszenia 62329 -2010) do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym.

Pytanie 1
Czy dopuszcza się oświetlenie w następującej konfiguracji:
1. Majówka w Zawieprzycach 01.05.2010
Ruchoma głowa Martin MAC 250 Wash - 6 szt.
Ruchoma głowa Martin MAC 550 Profile - 6 szt.
Reflektor PAR 64 - 18 szt.
Reflektor PC Ludwig Pani - 2 szt.
JEM ZR 33 - 1 szt.
Reflektor prowadzący 2000 FKK - 1 szt.
Stroboskop Mrtin Atomic 3000 - 2 szt.
2. Majówka w Zawieprzycach 02.05.2010
Czy dopuszcza się oświetlenie w następującej konfiguracji:
Ruchoma głowa Martin MAC 250 Wash - 6 szt.
Ruchoma głowa Martin MAC 550 Profile - 6 szt.
Reflektor PAR 64 - 18 szt.
Reflektor PC Ludwig Pani - 2 szt.
JEM ZR 33 - 1 szt.
Reflektor prowadzący 2000 FKK - 1 szt.
Stroboskop Mrtin Atomic 3000 - 2 szt.
3. Jarmark Łęczyński 29-30.05.2010
MA Lighting Grand MA Micro - 1 szt.
Alfa 60/255 - 1 szt.
Martin MAC 550 - 6 szt.
Martin MAC 500 - 4 szt.
Martin MAC 250 Wash - 6 szt.
Reiche und Vogel - 6 szt.
Martin Atomic 3000 - 2 szt.
PAR 64 LED - 18 szt.
PAR 64 - 48 szt.
ACL - 16 szt.
Blinder - 4 szt.
JEM ZR 33 - 1 szt.
JEM TechnoHaze - 1 szt.
Zadaszenie trójkąten - 1 szt.
Statywy Work 155 R - 4 szt
4. Noc Świętojańska 26.06..2010
Martin MAC 550 - 6 szt.
Martin MAC 500 - 4 szt.
Martin MAC 250 - 6 szt.
MA Lighting Grand MA Micro - 1 szt.
PAR 64 - 32 szt.
PAR 64 ACL - 16 szt.
Blinder - 6 szt.
Czy dopuszcza się scenę o wym. 10m x 7m.?
Czy dopuszcza się blaty sceny o większych wymiarach?
Czy podane wymiary zewnętrzne zadaszenia sceny są wymiarami maksymalnymi?
Czy dopuszcza się inne wymiary kratownic zadaszenia?
5. Festiwal Szantowy 17-18.07.2010
Ruchoma głowa Martin MAC 250 Wash - 6 szt.
Ruchoma głowa Martin MAC 550 Profile - 6 szt.
Reflektor PAR 64 - 18 szt.
Reflektor PC Ludwig Pani - 2 szt.
JEM ZR 33 - 1 szt.
Reflektor prowadzący 2000 FKK - 1 szt.
Stroboskop Mrtin Atomic 3000 - 2 szt.
6. Jarmark ginących kultur 21.08.2010
Martin MAC 550 - 6 szt.
Martin MAC 500 - 4 szt.
Martin MAC 250 - 6 szt.
MA Lighting Grand MA Micro - 1 szt.
PAR 64 - 32 szt.
PAR 64 ACL - 16 szt.
Blinder - 6 szt.
Czy dopuszcza się scenę o wym. 10m x 7m.?
Czy dopuszcza się blaty sceny o większych wymiarach?
Czy podane wymiary zewnętrzne zadaszenia sceny są wymiarami maksymalnymi?
Czy dopuszcza się inne wymiary kratownic zadaszenia?
7. Jarmark sztuki i kultury ludowej polesia 29.08.2010
Ruchoma głowa Martin MAC 250 Wash - 6 szt.
Ruchoma głowa Martin MAC 550 Profile - 6 szt.
Reflektor PAR 64 - 18 szt.
Reflektor PC Ludwig Pani - 2 szt.
JEM ZR 33 - 1 szt.
Reflektor prowadzący 2000 FKK - 1 szt.
Stroboskop Mrtin Atomic 3000 - 2 szt.

Proszę również o informację co rozumieć przez zadaszenie łukowe.

Odpowiedź:
W zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ nadając nowe brzmienie załącznikowi nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza w/w jeśli spełniają wymagania wskazane w załączonych do SIWZ riderach wykonawców.


Pytanie 2
Jaka jest strefa filmowania imprezy i co ma być ujęte. Istotna jest to informacja gdyż kabel powyżej 30 m dł podpięty do kamery może powodować zakłócenia i spowolnić przepływ obrazu. Jeśli średnica obszaru kamer nie będzie dłuższa niż 60 m nie będzie konieczne wynajmowanie bardzo drogiego sprzętu do radiowej transmisji obrazu. Proszę pamiętać ze studio realizacji musi być w środku okręgu o promieniu 30 metrów.
Odpowiedź
Przy założeniu, że studio realizacyjne będzie stało w okolicy sceny to promień 60 m wystarczy. Przyjmując zasadę 2 kamery przy scenie (ewentualnie na scenie jeżeli artyści się zgodzą), oraz 2 kamery w okolicy staku realizatorskiego (jeżeli nie będzie on oddalony od sceny dalej niż 20m) 30m od studia wystarczy.

Pytanie 3
Pkt. Majówka w Zwieprzycach - Majówka z Janem III Sobieskim + Majówka
Słowiańska + Festiwal Szantowy +Rekonstrukcja Bitwy Cycowskiej + Jarmark
sztuki i kultury ludowej Polesia
Jak interpretować zapis w punkcie ochrona cyt. "Pomoc w uzyskaniu wszelkich
niezbędnych zezwoleń na zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy, zgodnie z
ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych". Czy w związku z tym po stronie
agencji jest fizyczne załatwienie wszystkich formalności z uzyskanie zgody
na organizację imprezy.
Odpowiedź
Pomoc w uzyskaniu wszelkich niezbędnych zezwoleń oznacza współpracę przy opracowywaniu dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej oraz do wniosków o wydanie opinii przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego.

Pytanie 4
Pkt. Majówka w Zwieprzycach - Majówka z Janem III Sobieskim + Majówka
Słowiańska
Punkt scena - z naszego doświadczenia wynika, że w przypadku tak dużych
imprez (5.000 osób) scena o wysokości podestu 1,00m jest zdecydowanie za
niska co spowoduje dyskomfort w oglądaniu przedsięwzięcia przez publiczność
(słaba widoczność). Proponujemy zmianę tej wartości do minimum 1,50m. Tym
bardzie, że założyli Państwo wieże nagłośnieniowe o wysokości 10,00m

Odpowiedź
W zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ nadając nowe brzmienie załącznikowi nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza w/w jeśli spełniają wymagania wskazane w załączonych do SIWZ riderach wykonawców.

Pytanie 5
Pytanie ogólne: W każdym z raiderów technicznych (np. Łzy) są wymienione
garderoby. Po czyjej stronie będzie ich zapewnienie?
Odpowiedź
W Załączniku nr 1 do siwz wpisano tylko usługi, których realizacja będzie należała do obowiązków Wykonawcy. Zapewnienie elementów nie ujętych w siwz leży zatem po stronie Zamawiającego.

Pytanie 6
Pkt. Jarmark Łęczyński.
W pozycji "Wynajem sceny z oświetleniem" znajduje się szczegółowy wykaz
sprzętu nagłośnienia, oświetlenia i sceny, który zawiera ścisłe określenie
nie tylko ilości, ale także poszczególnych urządzeń z oznakowaniem
konkretnej marki i modelu? Czym zostało spowodowane zamieszczenie takiego, a
nie innego sprzętu? Czy zastosowanie takich wytycznych nie stoi w
sprzeczności z zasadą swobody konkurencji wynikającą z przepisów prawa
zamówień publicznych? Czy Zamawiający przewiduje możliwość użycia innego
równoważnego nagłośnienia.
Odpowiedź
W zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ nadając nowe brzmienie załącznikowi nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza w/w jeśli spełniają wymagania wskazane w załączonych do SIWZ riderach wykonawców.

Pytanie 7
Pozycja scena z zadaszeniem: Dlaczego został wskazany konkretny producent
konstrukcji sceny i narzucony jej kształt? Do czego są potrzebne statywy VMB
074? Nie są określone: wysokość podestu scenicznego, sposób zabezpieczenia
boków sceny i ilość barierek ochronnych, tak jak ma to miejsce we wszystkich
innych punktach dotyczących innych imprez? Czy zastosowanie takich
wytycznych nie stoi w sprzeczności z zasadą swobody konkurencji wynikającą z
przepisów prawa zamówień publicznych? Czy zamawiający przewiduje możliwość
użycia sceny i statywów innego producenta?
Odpowiedź
W zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ nadając nowe brzmienie załącznikowi nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza w/w jeśli spełniają wymagania wskazane w załączonych do SIWZ riderach wykonawców.

Pytanie 8
Pkt. Noc Świętojańska + Jarmark ginących kultur.
Opis sceny jest niespójny ze sposobem opisywania podobnych zagadnień przy innych imprezach. Dlaczego akurat w tym przypadku, zadaszenie musi być
zbudowane z kratownicy 60cm x 40cm i 40cm x 40cm? Dlaczego nie jest podana
wysokość podestu scenicznego? Dlaczego zadaszenie tak znacznie wybiega
wymiarami od rozmiaru podestu scenicznego? Dlaczego narzucone są wymiary
podestów, skoro jest tak wiele standardów scenicznych dotyczących tej
kwestii?
Odpowiedź
W zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ nadając nowe brzmienie załącznikowi nr 1 do SIWZ..

Pytanie 9
Pkt. Festiwal Szantowy
Dla jakiej przypuszczalnej ilości dzieci należy przygotować animacje?
Odpowiedź
Dla około 500 dzieci

Pytanie 10
Dlaczego scena podczas festiwalu jest tak niska (podest sceniczny)?
Odpowiedź
W zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ nadając nowe brzmienie załącznikowi nr 1 do SIWZ.

Pytanie 11
Pkt. Jarmark ginących kultur - Festiwal pieśni prawosławnych. W koncercie gwiazdy widnieje wpis występy chórów i widowisko teatralno-muzyczne, a nie ma zamówienia na nagłośnienie, oświetlenie ani scenę. Czy ta impreza ma się odbyć bez tych elementów?
Odpowiedź
W Załączniku nr 1 do siwz wpisano tylko usługi, których realizacja będzie należała do obowiązków Wykonawcy. Zapewnienie elementów nie ujętych w siwz leży zatem po stronie Zamawiającego.

Pytanie 12
Pkt. Jarmark ginących kultur w Zakrzowie.
Dlaczego zamówienie na technikę nagłośnieniową jest niespójne z resztą
imprez o zbliżonej ilości uczestników? Dlaczego akurat tu jest wymagany
system Line Array, zupełnie nieadekwatne do tego typu imprezy i takiej
ilości uczestników i nie wynika on z raidera technicznego zespołu Klezmer
Band?
Odpowiedź
W zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ nadając nowe brzmienie załącznikowi nr 1 do SIWZ.

Pytanie 13
Czy zaparafowanie umowy i wpisanie tylko danych wykonawcy wystarczy?
Nie znane są jeszcze dane takie jak data, numer umowy, nie zostali wpisani reprezentanci zamawiającego itd.
Rozumiem ze umowa będzie przygotowywana (szczegółowo i dokładnie wypełniona) jeszcze raz po przetargu w formie elektronicznej i dopiero wtedy zostaną złożone właściwe podpisy i pieczątki
Odpowiedź
Parafowanie umowy ma na celu jedynie potwierdzenie akceptacji jej warunków przez Wykonawcę. Właściwa umowa będzie wypełniona i podpisana dopiero po rozstrzygnięciu procedury.

Pytanie 14
Czy ubezpieczenie OC podmiotu startującego do przetargu ma mieć jakąś minimalną wartość np. wartość oferowanej kwoty lub wyższa? Czy wystarczy ubezpieczenie najtańsze ważne tylko by było jak wynika z siwz?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ Wykonawca spełni warunek jeśli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 15
Czy ze względu na zmianę terminu składania ofert będą przesunięte termin wykonania np. druków, plakatów, harmonogram imprezy i tabliczek bezpieczeństwa (termin wykonania: 20.04.2010)
Odpowiedź
Tak, zostanie przesunięty.

Pytanie 16
Czy do reklam radiowych i telewizyjnych będą materiały przekazane w raz z tabliczką praw autorskich* czy odpowiedzialność nagrania spotów w całości spada na wykonawcę?

* każda reklama radiowa i telewizyjna ma podkład muzyczny. Wielokrotnie prawa autorskie do wykorzystania podkładu muzycznego w spocie przekraczają wartość całej reklamy. Powiedzmy ze na imprezie w Kijanach wystąpią Łzy i reklama będzie miała być z podkładem ich piosenki np. Narcyz ... za prawa będzie trzeba zapłacić autorowi i kompozytorowi a nie wykonawcy utworu.
Odpowiedź
Za nagranie spotów reklamowych odpowiada Wykonawca, jednakże nie przewidujemy podkładów muzycznych, które wymagałyby praw autorskich podmiotów z zewnątrz. Ogłoszenia w prasie i telewizji mają mieć charakter informacyjny.PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO
Adam Niwiński


Otrzymują:
1. wykonawcy uczestniczący w postępowaniu,
2. a/a

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe