Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Przetarg na dostawę sprzętu w ramach projektu Magia miejsc ... - zmiana

0000-00-00 00:00:00
Numer ogłoszenia: 72163 - 2010; data zamieszczenia: 31.03.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 63975 - 2010 data 23.03.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480, fax. 081 7526464.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.04.2010 godzina 10:00, miejsce: 01.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Powiat Łęczyński w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, pokój nr 111 (kancelaria ogólna)..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Powiat Łęczyński w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, pokój nr 111 (kancelaria ogólna)..

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron