Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Odpowiedzi na pytania Nr 1 do przetargu na organizację imprez w ramach projektu Magia miejsc...

2010-03-29 10:44:39
Łęczna, dnia 2010-03-29

ZP.3431/2/2010
Pytania i odpowiedzi Nr 1


wg. rozdzielnika


Dotyczy: zapytania do treści SIWZ, dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych w ramach projektu Magia miejsc – promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Łęcznej z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, przekazuje pytania Nr 1 oraz odpowiedzi na zadane pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 26 marca 2010r. o godz. 18: 19 do postępowania w trybie przetargu nieograniczonym na usługi organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych w ramach projektu Magia miejsc – promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny:

1. Jaka powinna być przeciętna ilość/długość barierek ochraniających scenę ? Czy barierki mają otaczać scenę z czterech stron czy tylko od frontu, czy może jest to kwestia pozostawiona do rozwiązania dla organizatora?
Ad.1.
Wymiary sceny do każdej z imprez zostały podane w Załączniku nr 1 do siwz . Barierki powinny otaczać ją z minimum 3 stron.

2. Majówka w Zawieprzycach. Nie do końca rozumiem czy przekaz internetowy wraz z obsługą ma być całkowicie zrealizowany przez zleceniobiorcę czy tylko jego część a konkretnie mam na myśli studio SD/HD wraz z kamerami i obsługą, i czy opłacenie pasmo 1Gbps jest nam oddane do dyspozycji czy my mamy je kupić i oddać do dyspozycji studia?
Ad.2.
Przekaz zostanie zrealizowany w całości przez Wykonawcę. Łącze transmisyjne zostanie udostępnione nieodpłatnie Wykonawcy zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami z Zamawiającym.

3. Jarmark Łęczyński oraz Jarmark ginących kultur. Nie ma podanych przez ile dni ma być emitowany spot radiowy, co jest niezbędne do jego prawidłowej wyceny.
Ad. 3.
Ilość dni została uwzględniona w Załączniku nr 1 do siwz – spoty radiowe mają być emitowane po 2 dni.

4. Festiwal Szantowy (6). Rozumiem że po stronie zleceniobiorcy leży organizacja grup muzycznych. Jeśli tak, to moje pytanie brzmi: ile minimum zespołów Państwo wymagacie (np. suport i gwiazda), i jaki jest (mniej więcej) przewidywany budżet na honorarium dla artystów?
Ad. 4.
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do siwz w dniu 18.07.2010 wystąpią zespoły uczestniczące w warsztatach szantowych – 40 osób (minimum). Będzie to podsumowanie warsztatów, w związku z tym nie przewidujemy bezpośredniego honorarium dla artystów. Wykonawca ma obowiązek zapewnić zespołom transport, wyżywienie, zakwaterowanie – może to zrobić sam lub na podstawie umowy przekazać zespołowi środki na ten cel.

5. Jarmark ginących kultur (8) Rozumiem że po stronie zleceniobiorcy leży organizacja chórów . Moje pytanie brzmi: ile minimum zespołów Państwo wymagacie, i jaki jest przewidywany budżet na honorarium dla artystów?

Ad. 5.
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do siwz warsztaty chóralne mają być zorganizowane dla ok. 120 osób ( 4 chóry), zakończonych występem chórów (po ok. 1 h). Będzie to podsumowanie warsztatów, w związku z tym nie przewidujemy bezpośredniego honorarium dla artystów. Wykonawca ma obowiązek zapewnić zespołom transport, wyżywienie, zakwaterowanie – może to zrobić sam lub na podstawie umowy przekazać zespołowi środki na ten cel.Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www