Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Uchwała nr 816/2010 ...

Uchwała nr 816/2010 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 22 marca 2010r.

2010-03-23 15:48:30

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 25b w zw. z art. 37
ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), § 6 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207,
poz. 2108 z późn. zm.), § 2 uchwały nr XX/100/2000 Rady Powiatu Łęczyńskiego z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą nr XXI/110/2000 Rady Powiatu Łęczyńskiego z dnia 25 sierpnia 2000 r. Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala,
co następuje:

§1
1. Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do lat 3 nieruchomości położonej we wsi Jaszczów, gmina Milejów i oznaczonej w operacie ewidencyjnym obrębu Jaszczów numerem 591 o pow. 0,46 ha, będącej we władaniu Powiatu Łęczyńskiego. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem biurowo – magazynowym o pow. 273,5 m2, wiatą stalowo – murowaną o pow. 284 m2, ogrodzona. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
2. Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieokreślony lokali usytuowanych na I piętrze w budynku Przychodni nr 1, położonym w Mieście Łęczna, przy ul. Rynek II 8, na działce oznaczonej nr 1789 w operacie ewidencyjnym obrębu Miasto Łęczna, dla której w X Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Lublinie urządzona jest KW nr 172254. Szczegółowe informacje zawarte są
w ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:

1. Andrzej Dyczewski

2. Andrzej Grzesiuk Adam Niwiński

3. Bogusław Janociński

4. Piotr Jastrzębski

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych