Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytnie ofertowe na sporządzenie mapy projektu podziału nieruchomości

2010-01-25 18:42:01
GKN. 3411- 01/10

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na sporządzenie mapy projektu podziału nieruchomości

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95A.
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-72, Faks: /081/ 752-64-74
E-mail: geodezja@powiatleczynski.pl
Przedmiot zamówienia

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Sporządzenie mapy projektu podziału nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 152 obrębu Ciechanki Łęczyńskie, jedn. ewidencyjna Łęczna – obszar wiejski, w celu wydzielenia częsci nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży.

Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12.03.2010 r.
Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Anna Giszczak - Obara, tel. /081/ 752-64-72
Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 28.01.2010 r. do godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łęcznej ul. Jana Pawła II 95A pok. 7 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-74 lub e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl
Kryterium wyboru oferty: cena 100%.


1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www