Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu na dostawę art. spożywczych dla MOW Podgłebokie

2009-12-18 12:45:50
Numer sprawy: ZP.3431/16/2009 Łęczna, 2009-12-18
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: zakupu z dostawą do siedziby MOW Podgłębokie, według podziału na 7 zadań: artykułów spożywczych
1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych zamówień kwotę 207 900,00 zł brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego dotyczącego:
zadania Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8;
zadania Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: Zakład Produkcyjno-Handlowy Jabłoński Cz., Kalbarczyk H., Olszewski S JAKOL Sp. J, Kopina, 21-070 Cyców;
zadania Nr 3 złożoną przez Wykonawcę: Zakład Produkcyjno-Handlowy Jabłoński Cz., Kalbarczyk H., Olszewski S JAKOL Sp. J, Kopina, 21-070 Cyców;
zadania Nr 4 złożoną przez Wykonawcę: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Ul. Chełmska 40, 21-070 Cyców
zadania Nr 5 złożoną przez Wykonawcę: Spółdzielnia Mleczarska BIOMLEK w Chełmie, ul. Chemiczna 4, 22-100 Chełm;
zadania Nr 6 złożoną przez Wykonawcę: Artur Niećko, Ciechanki Krzesimowskie, 21-010 Łęczna;
zadania Nr 7 złożoną przez Wykonawcę: ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8;

2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty spełniają wymagania Zamawiającego i są najtańsze. 3. Wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy w terminie - 2009-12-30 na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A,
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty dla poszczególnych zadań spełniają wymagania Zamawiającego i są najtańsze. 4. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy punkty za zadanie Nr:
1 2 3 4 5 6 7
1 PH DROBIS I i D Wojciechowscy Sp. Jawna, 22-100 Chełm, ul. Okszowska 41 - 99,41 92,82 - - - 94,88
2 Spółdzielnia Mleczarska BIOMLEK, ul. Chemiczna 4,
22-100 Chełm - - - - 100,00 - -
3 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, 21-070 Cyców, ul. Chełmska 40 - - - 100,00 - - -
5 Artur Niećko , Ciechanki Krzesimowskie
21-010 Łęczna - - - - - 100,00 -
6 ARPOS Spółka Jawna, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna 100,00 - - - - - -
7 ARPOS Spółka Jawna, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna - - - - - - 100,00
8 Zakład Produkcyjno-Handlowy Jabłoński Cz., Kalbarczyk H., Olszewski S JAKOL Sp. J, Kopina, 21-070 Cyców - 100,00 100,00 - - - -

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
6. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni wykonawcy.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Kierownik Zamawiającego

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron