Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi o łącze internetowe !!

2009-12-17 14:10:47

Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego nr AG. 3411 - 22/09 z dnia 11.12.2009r.

Starostwo Powiatowe w Łęcznej informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) dotyczącym zapytania ofertowego na łącze internetowe wraz z kosztem instalacji w Starostwie Powiatowym w Łęcznej wpłynęły następujące zapytania:

1. W zapytaniu ofertowym napisano „Łącze internetowe wraz z kosztem instalacji”
W formularzu ofertowym natomiast brak wyszczególnionego miejsca na wpis opłaty
instalacyjnej, proszę o podanie miejsca gdzie można ją wpisać?
2. Do II.2
Czy Zamawiający dopuszcza aby bezpłatnie sam wypełnił wniosek na stronie Wykonawcy w celu przydzielenia adresacji publicznej?
3. Proszę o podanie dokładnego miejsca pomieszczenia wewnątrz budynku dla lokalizacji w której świadczona będzie usługa dostępu do Internetu (piętro, nr pomieszczenia).
4. Do II.4
Parametry łącza sprawdzane za pomocą strony www.speedtest.pl nie są odzwierciedleniem rzeczywistym. Punktem odniesienia jest w tym przypadku element (serwer z łączem operatora) i Wykonawca nie może zapewnić, że jego działanie będzie nieprzerwane przez 24 godziny przez cały rok ponieważ łącze oraz serwer mogą ulec awarii. Sprawdzenie parametrów łącza przez www.speedtest.pl może wiązać się z mechanizmami i protokołami których działanie może nie leżeć po stronie Wykonawcy ani po stronie Zamawiającego. Wybór trasy sprawdzania łącza między Zamawiającym a stroną www.speedtest.pl w Internecie jest losowy co również może wpłynąć na odczytywane wartości prędkości łącza. Wiele czynników zewnętrznych wpływa na wynik testu na stronie www.speedtest.pl więc nie powinien on być miarodajnym i rzeczywistym określeniem parametrów łącza Wykonawcy.
Z racji powyższego czy Zamawiający mógłby wykreślić punkt 4 z opisu przedmiotu zamówienia?

W odpowiedzi informujemy?

Ad.1.
Opłatę instalacyjną należy wpisać w tabeli formularza ofertowego w kolumnie1 – Przedmiot zamówienia pod poz. 1. Wysokość jednorazowej opłaty za instalację łącza należy wpisać odpowiednio w kolumny 5 i 6.

Ad.2.
Tak. Zamawiający dopuszcza aby sam bezpłatnie mógł wypełnić wniosek na stronie Wykonawcy w celu przydzielenia adresacji publicznej.

Ad.3.
Miejscem w którym świadczona będzie usługa dostępu do Internetu (miejsce instalacji łącza) jest pokój nr 108 mieszczący się na pierwszym piętrze Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Ad.4.
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie punktu nr 4 z opisu przedmiotu zamówienia.
Ponadto Pytający nie przedstawił alternatywnej formy sprawdzania parametrów łącza.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna