Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu na dostawę oleju opałowego dla MOW Podgłebokie

2009-12-17 11:06:31
Numer sprawy: ZP.3431/17/2009 Łęczna, 2009-12-17

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot.: realizacji dostaw oleju opałowego lekkiego o wartości opałowej Wu = 9912 Kcal/kg na podstawie normy PN-67 C-96048 i Wt – 92 m/ZirP/22 EKOTERM według rzeczywistych potrzeb zamawiającego w ilości 71 000 litrów w jednorazowych dostawach sukcesywnych (po ok. 5000 litrów) w ciągu 2 dni roboczych od zawiadomienia uzgodnionych z Zamawiającym.
faksem. CPV :23122100-9

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 194 400,00 zł brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego:
złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe ŻAR Arkadiusz Saczewski, ul. Sokołowska 159-165, 08-110 Siedlce

1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i jest najtańsza. Wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie 2009-12-30 na godz. 10:00 do Starostwa Powiatowego, pokój Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny
2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium cena - 100 pkt Razem
1. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe DeKaL Wiesław Deć i Wspólnicy Sp. J., 21-100 Lubartów, ul. Przemysłowa 20 96,02 96,02
2. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe ŻAR Arkadiusz Saczewski, ul. Sokołowska 159-165, 08-110 Siedlce 100,00 100,00
3. PETROMONT Sp. zo.o 21-025 Niemce k/Lublina, ul. Przemysłowa 13 98,27 98,27
4. DELLA Sp. J. Stanisław Gumieniuk, Henryk Kowalak, Łuszczów I 130A, 20-258 Lublin 62 89,96 89,96


5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje iż w tym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono wykonawców. 6. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Kierownik Zamawiającego

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna