Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego SPZOZ

2009-12-15 13:46:09
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2007
z dnia 31.08.2007 r. Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi:
1) przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2009 obejmujący okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

2) sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy SPZOZ w Łęcznej,

2. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) DORADCA Zespół Doradców Finansowo - Księgowych Sp. z o.o.
Al. J. Piłsudskiego 1a, 20 – 011 Lublin tel. (81) 532-20-11, fax (81) 532-08-37
2) BBR Biuro Biegłego Rewidenta Sp. z o. o. ul. Konopnicka 5/2A, 20-022 Lublin, tel. (81) 533-20-22, fax.(81) 534-82-07
3) „Baster Audytor” Jan Oster
ul. Ewangelicka 6 lok. 9, 20-075 Lublin, tel./fax. (81) 534 69 49
4) Analog Sp. z o.o. Lublin ul. Obywatelska 9, 20-092 Lublin

3. Wykaz uzyskanych ofert
1) DORADCA Zespół Doradców Finansowo - Księgowych Sp. z o.o.
Al. J. Piłsudskiego 1a, 20 – 011 Lublin tel. (81) 532-20-11, fax (81) 532-08-37
2) BBR Biuro Biegłego Rewidenta Sp. z o.o. ul. Konopnicka 5/2A, 20-022 Lublin tel. (81) 532-82-06, fax.(81) 534-82-07
3) Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski ul. Narutowicza 41/4 , 20-016 Lublin
4) Audsulting Kancelaria Audytorsko-Konsultingowa mgr Edward Wolnik ul. Szwalbego 2/10, 85-080 Bydgoszcz
5) Auxilium S.A. Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków
6) ABBA Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 1-15/1A, 00-956 Warszawa
7) Biuro Biegłego Rewidenta Danuta Jaworowska ul. Składowa 10, 19-400 Olecko
8) Lexus Audit Spółka z o.o. ul. Bronowicka 23/6, 30-084 Kraków
9) Cm Audit Sp. z o.o. ul. Św. Marcin 80/82 lok.335, 61-809 Poznań
10) AURES AUDYT Kancelaria Biegłego Rewidenta i Doradcy Podatkowego J. Zdanowska ul. Mickiewicza 10/15, 23-210 Kraśnik
11) Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. ul. P.O.W. 29/3, 90-248 Łódź


4. Nazwisko (lub nazwa firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i uzasadnienie wyboru oferty:

5. Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego, za najkorzystniejszą uznana została oferta : Biura Biegłego Rewidenta Danuty Jaworowskiej ul. Składowa 10, 19-400 Olecko. Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę tj. 6649,00 zł (brutto) i spełniła wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych