Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu na transport na szkolenia

2009-12-14 13:14:42
Numer sprawy: ZP.3431/15/2009 Łęczna, 2009-12-14
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot. : transportu uczestników szkoleń w ramach projektu Profesjonaliści – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej powiatu łęczyńskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
CPV: 60140000-1 Nieregularny transport osób

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych zamówień kwotę 75 600,00 złotych brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w tym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego firmę pn.:
Samochodowe Usługi Transportowe Wiesław Piątek, 21-010 Łęczna, ul. Milejowska 20
1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie 2009-12-16
na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
2. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ważną, następującą ofertę:
Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy Suma uzyskanych punktów
1 Samochodowe Usługi Transportowe Wiesław Piątek, 21-010 Łęczna,
ul. Milejowska 20
100,00
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje iż w tym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono wykonawców. 6. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych