Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu na dostawę art. spożywczych i chemii dla PZAZ w Łecznej

2009-12-11 13:24:09
Numer sprawy: ZP.3431/14/2009 Łęczna, 2009-12-11 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: zakupu z dostawą do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, według podziału na 11 zadań: artykułów spożywczych i chemicznych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych zamówień kwotę 807 000,00 zł brutto.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego dotyczącego:
zadania Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8;
zadania Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8;
zadania Nr 3 złożoną przez Wykonawcę: Zakład Produkcyjno- Handlowy Jabłoński cz., Kalbarczyk H. Olszewski S., JAKOL Sp. J. Kopina, 21-070 Cyców;
zadania Nr 4 złożoną przez Wykonawcę: Zakład Produkcyjno- Handlowy Jabłoński cz., Kalbarczyk H., Olszewski S. JAKOL Sp. J. Kopina, 21-070 Cyców;
zadania Nr 5 złożoną przez Wykonawcę: Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8;
zadania Nr 6 złożoną przez Wykonawcę: Spółdzielnia Mleczarska BIOMLEK w Chełmie, ul. Chemiczna 4, 22-100 Chełm;
zadania Nr 7 złożoną przez Wykonawcę: Artur Niećko, Ciechanki Krzesimowskie, 21-010 Łęczna;
zadania Nr 8 złożoną przez Wykonawcę: Almax-Dystrybucja Sp. z o.o Paniańszczyzna 21-002 Jastków;
zadania Nr 9 złożoną przez Wykonawcę: DRIMPOL M.D. Rykowscy Sp. J. 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25a;
zadania Nr 10 złożoną przez Wykonawcę: JACK Spółka Jawna Kardasz, Rogowski, ul. Ciołkowskiego 2, 15-264 Białystok;
zadania Nr 11 złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Sp. z o.o. 20-147 Lublin, ul. Al. Spółdzielczości Pracy 38.

2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty spełniają wymagania Zamawiającego i są najkorzystniejsze. 3. Wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy w terminie:
2009-12-22 na godz. 10:00 do 10:30 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A,


Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty dla poszczególnych zadań spełniają wymagania Zamawiającego i są najtańsze. 4. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy punkty za zadanie Nr:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Almax-Dystrybucja Sp. z o.o Paniańszczyzna
21-002 Jastków 92,64 - - - - - - 100,00 - - -
2 JACK Spółka Jawna Kardasz, Rogowski, ul. Ciołkowskiego 2
15-264 Białystok - - - - - - - - - 100,00 -
3 Piekarnia Krępiec Teodozja Kubić, ul. Olimpijczyków 48
21-007 Mełgiew - - - - 94,71 - - - - - -
4 Konsorcjum Handlowe GHL Sp. z o.o , ul. Wł. Grabskiego 23
20-330 Lublin - - - - - - - - 94,09 - -
5 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL
Sp. z o.o. 20-147 Lublin, ul. Al. Spółdzielczości Pracy 38 - - - - - - - - - - 100,00
6 Henry Kruse Sp. z o.o
Bielany Wrocławskie
Ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce - - - - - - - - - - 98,89
7 ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8 100,00 - - - - - - - - - -
8 ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8 - 100,00 - - - - - - - - -
9 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8 - - - - 100,00 - - - - - -
10 Konrad Kowalczyk
Jawidz 136
21-077 Spiczyn - - - - - - 78,85 - - - -
11 DRIMPOL M.D. Rykowscy So. J. 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25a - - - - - - - 94,68 100,00 - -
12 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska LUDWIN
21-075 Ludwin - - - - 73,61 - - - - - -
13 Arur Niećko
Ciechanki Krzesimowskie
21-010 Łęczna - - - - - - 100,00 - - - -
14 Spółdzielnia Mleczarska BIOMLEK w Chełmie, ul. Chemiczna 4, 22-100 Chełm - - - - - 100,00 - - - - -
15 Zakład Produkcyjno- Handlowy Jabłoński cz., Kalbarczyk H., Olszewski S., JAKOL Sp. J. Kopina, 21-070 Cyców - - 100,00 100,00 - - - - - - -
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone
oferty, natomiast Zamawiający poprosił Wykonawcę, który złożył ofertę Nr : 6 o uzupełnienie oferty o odpowiednie dokumenty opisane
w SIWZ, na podstawie zapisu art. 26 ust 3 - wyznaczając termin na jej uzupełnienie do dnia 10.12.2009r. Do wyznaczonego terminu ofertę
uzupełniono o brakujące dokumenty.

6. Na podstawie zapisu art. 87 ust. 2 Zamawiający poprawił oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie nr 7 i 12 zamawiając o tym niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona
7. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni
żadni wykonawcy. 8. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r.Dz. U. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Kierownik Zamawiającego

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa