Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia opinii w formie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości

2009-12-09 14:40:51

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na opracowanie operatu szacunkowego do zwrotów nieruchomości.

Zamawiający:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna,
Al. Jana Pawła II 95A.
REGON: 431029168
NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-70 Faks: /081/ 752-64-74
E-mail: geodezja@powiatleczynski.pl

Przedmiot zamówienia:
Sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego określającego wartość (na dzień wywłaszczenia i na dzień zwrotu) nieruchomości wywłaszczonej, zawnioskowanej do zwrotu na rzecz byłych właścicieli, położonej w Łęcznej przy ul. Świętoduskiej, oznaczonej wg map projektu podziału jako działki o nr 3180/2 o pow. 0,0389 ha, 3182/2 o pow. 0,0245 ha i 3183/1 o pow. 0,0827 ha. Nieruchomość na dzień wywłaszczenia stanowiła część działki nr 259.

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się oferenci posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2.

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Zofia Żurek, tel. /081/ 752 – 64-70
Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 11.12.2009 r. do godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Jana Pawła II 95A pok. 7 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-74 lub e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl

Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

Łęczna dnia 09.12.2009 r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron