Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na dostawę art. biurowych zad. nr 1 i eksploatacyjnych zad. nr 2

2009-12-08 11:47:08
Numer sprawy: ZP.3431/12/2009 Łęczna, 2009-12-08 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Dot.: dostawa art. biurowych (zadanie Nr 1) i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie Nr 2) do siedziby zamawiającego. CPV:21000000-3, od 30000000-0 do 302173340-8.

1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych zamówień kwotę 145 424,00 zł brutto.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego dotyczącego:
zadania Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: WESJAN s.c. Wiesław Krawczyński, Romana Krawczyńska, 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 89;
zadania Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: WESJAN s.c. Wiesław Krawczyński, Romana Krawczyńska, 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 89;

2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty spełniają wymagania Zamawiającego i są najtańsze. Wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy w terminie 2009-12-21
na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny
3. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy Suma uzyskanych punktów
Zadanie Nr 1 Zadanie Nr 2
1. Przedsiębiorstwo ANNEX Sp. z o.o ul. Rynek 10 23-235 Annopol 99,40 98,93
2. WESJAN s.c. Wiesław Krawczyński, Romana Krawczyńska, 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 89 100,00 100,00

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje iż w tym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono wykonawców. 6. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Kierownik Zamawiającego

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www