Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

WYNIK PRZETARGU NA UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

2009-12-08 11:45:07
Numer sprawy: ZP.3431/13/2009 Łęczna, 2009-12-08

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

dot.: Udzielenie kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 882 065,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/200/2009 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 18 września 2009 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 28.12.2009 roku, z okresem spłaty 5 lat. CPV: 66130000-0, CPA: 81131 - 81139, rodzaj usług: 6b.

1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych zamówień kwotę 176 868,73 zł , którą na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 07-12-2009r. podwyższono do kwoty 239 750,03 zł.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego tj: BRE Bank S.A. Oddz. Korporacyjny Lublin, ul. Krak. Przedmieście 6, 20-054Lublin

2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i jest najtańsza. Wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie 2009-12-21
na godz. 10:00 do pokoju Nr 209 (II piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny
3. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy Suma uzyskanych punktów
1. Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddz. Lublin, ul. Krak. Przedmieście 54,
20-002 Lublin 85,49
2. BRE Bank S.A. Oddz. Korporacyjny Lublin, ul. Krak. Przedmieście 6,
20-054Lublin 100,00
3. Bank Spółdzielczy w Niemcach, ul. Lubelska 190, 21-025 Niemce 83,22
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje iż w tym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono wykonawców. 6. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Kierownik Zamawiającego


Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa