Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

pytanie nr 1 do Zapytania ofertowego na realizację usługi telefonii stacjonarnej świadczonej na rzecz Starostwa Powiatowego w Łęcznej

2009-12-03 13:11:36
Pytanie nr 1 dotyczy zapytania ofertowego na realizację usługi telefonii stacjonarnej świadczonej na rzecz Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Z treści SIWZ w zakresie formularza oferty oraz treści par. 1 ust. 1 projektu umowy wynika, że Zamawiający oczekuje przedstawienia wraz z ofertą cen niektórych tylko usług dostępnych w publicznej sieci, w wąski sposób określa zakres usług telekomunikacyjnych objętych umową, pomijając szereg dostępnych w publicznej sieci usług lub świadczeń dodatkowych. Czy zatem, w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, Zamawiający dopuszcza by do świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępnych dla każdego użytkownika w sieci publicznej, a nie wymienionych wyraźnie w ogłoszeniu lub umowie, stosowano postanowienia doręczonego Zamawiającemu przed zawarciem umowy i dostępnego publicznie cennika usługi, wydanego na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.Nr 171, poz. 1800 ze zm.), jednakże jedynie w zakresie nie uregulowanym odmiennie w ustawie prawo zamówień publicznych, umowie lub ofercie, czy też Zamawiający oczekuje, że usługi nie wymienione wyraźnie w umowie (np. sms) nie będą dla niego dostępne?

W związku z tym Wykonawca zwraca uwagę, że SIWZ oraz projekt umowy nie zawierają zapisu, zgodnie z którym do umowy powinien zostać dołączony cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych umową. Czy w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, Zamawiający dopuszcza by do świadczenia usług objętych zamówieniem stosowano postanowienia doręczonego Zamawiającemu cennika usług, wydanego na podstawie art.. 61 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ( Dz.U.Nr 171, poz. 1800 ze zm.), jednakże jedynie w zakresie nie uregulowanym odmiennie w ustawie prawo zamówień publicznych, umowie lub ofercie.

Odpowiedź:
Ocenie przy wyborze najkorzystniejszej oferty, będą podlegały usługi telekomunikacyjne zapisane w ogłoszeniu lub umowie. Usługi nieobjęte w ogłoszeniu regulował będzie regulamin i cennik dołączony do umowy.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków