Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu badań celem ustalenia tytułów prawnych nieruchomości

2009-11-27 13:25:08

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia badań celem ustalenia tytułów prawnych nieruchomości.

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95A.
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-70 Faks: /081/ 752-64-74
E-mail: geodezja@powiatleczynski.pl

Przedmiot zamówienia
Zlecenie usługi polegającej na przeprowadzeniu badań celem ustalenia tytułów prawnych nieruchomości wymienionych w załączniku i przygotowanie wniosków wraz z niezbędną dokumentacją do ujawnienia prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Zofia Żurek, tel. /081/ 752 – 64-70

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 01.12.2009 r. do godz. 1400 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Jana Pawła II 95A pok. 7 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-74 lub e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl

Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna