Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wybór wykonawcy instalacji elektrycznych i teletechnicznych

2009-11-26 12:38:47
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2007
z dnia 31.08.2007 r. Starosty Łęczyńskiego
ZP.3411/10/2009

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla potrzeb Powiatowej biblioteki Publicznej w Łęcznej” zgodnie z załączonym projektem budowlanym.
2. Określenie wartości zamówienia brutto:
41 257,91 zł brutto
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 851, Rozdz. 85111, § 6050

4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) zapytanie zamieszczono na stronie internetowej pt.: www.powiatleczynski.pl
w zakładce „zamówienia publiczne” zapytania do 14 tys. euro.

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Tomasz Kraska OLI, Ostrówek 54, 21-013 Puchaczów, kwota brutto oferty : 33 031,49 zł
2) PHU HELIOS Waldemar Wyszogrodzki 20-060 Lublin, ul. Księżycowa 6/28A, kwota brutto : 37 223,79 zł

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz cenę wskazaną w tej ofercie i uzasadnienie wyboru oferty:

Tomasz Kraska OLI, Ostrówek 54, 21-013 Puchaczów, kwota brutto oferty : 33 031,49 zł, oferta spełnia wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.

24.11.2009r. Teresa Olszak
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)Zatwierdzam


Przewodniczący Zarządu

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa