Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wybór dostawcy gresu dokonany

2009-11-26 12:37:22
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2007
z dnia 31.08.2007 r. Starosty Łęczyńskiego


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
zakup do wbudowania systemem gospodarczym przy użyciu pracowników Starostwa Powiatowego, ZS Kijany i MOW Podgłębokie:
1) płytek GRES SZKLIWIONY 152 m2 (w tym kolor Samaria beż 33,3x33,3 cm Domino
- 150 m2, szary 2 m2)
2) wylewki samopoziomującej SAM 100 lub SAM 200 w ilości 35 worków a 25 kg,
3) CEREZIT CM17 w ilości 4 worki a 25 kg,
4) UNIGRUNT w ilości 4 opakowania a 5 l,
5) klej do płytek gresowych Mapey glazurnik w ilości 25 worków a 25 kg,
6) fuga koloru beż SOPRO do płytek w ilości 25 kg
7) krzyżyki 2,5mm w ilości 4 opak.
2. Określenie wartości zamówienia brutto:
7320,00 zł brutto
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 700, Rozdz. 70005, § 6050

4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) zapytanie zamieszczono na stronie internetowej pt.: www.powiatleczynski.pl
w zakładce „zamówienia publiczne” zapytania do 14 tys. euro.
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) PW ARMET Piotr Jabłoniec, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczną, kwota brutto :
6 679,50 zł
2) PPHU TERRA Anna Staszczyk, 21-010 Łęczną, ul. Pasternik 8, kwota brutto:
6928,00 zł

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz cenę wskazaną w tej ofercie i uzasadnienie wyboru oferty:

PW ARMET Piotr Jabłoniec, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczną na kwotę 6 679,50, oferta spełnia wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.

19.11.2009r. Teresa Olszak
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam


Przewodniczący Zarządu

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www