Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

pytania i odpowiedzi do przetargu Nr 2 znak. sprawy: ZP.3431/13/09

2009-11-26 13:39:15
Łęczna, dnia 2009-11-26

ZP.3431/13/2009
Pytania i odpowiedzi Nr nr 2


wg. rozdzielnika


Dotyczy: zapytania do treści SIWZ, dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.882.065 PLN.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Łęcznej z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, przekazuje pytania i odpowiedzi na pytania Nr 1 i 2 do postępowania w trybie przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.882.065 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/200/2009 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 18 września 2009r.:
pytania Nr 2

1. Jak rozumieć „inne źródła” finansujące deficyt budżetowy jednostki (pozycja D.17 sprawozdania Rb-NDS).
2. Powtórnie zwracamy się z prośbą o określenie (wyodrębnienie pozycji wydatków bieżących i wydatków majątkowych z ogólnej sumy wydatków) w prognozie długu na okres kredytowania (2010-2014).

W odpowiedzi informuję:
Ad. 1) „Inne źródła” finansujące deficyt budżetowy, wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS stanowią tzw. wolne środki finansowe pozostające na rachunku budżetu powiatu wg stanu na dzień 01.01.2009r.
Ad. 2) przedstawiamy w załączeniu dokładną prognozę długu na okres kredytowania 2010-2014.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe