Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu na szkolenia wramach projektu unijnego

2009-11-20 12:19:17
Numer sprawy: ZP.3431/11/2009 Łęczna, 2009-11-20
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot. : Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu „Profesjonaliści – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej powiatu Łęczyńskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
CPV: 805-000-00-9 Usługi szkoleniowe
CPV: 805-331-00-0 Usługi szkolenia komputerowego
CPV: 805-100-00-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych zamówień kwotę 600330,00 złotych brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w tym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego firmę pn.:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej regionalny Ośrodek w Lublinie ul. Chopina 11/8,
20-026 Lublin.

1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i jest najtańsza. Wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie 2009-11-25
na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny
2. W prowadzonym postępowaniu złożono 1, następującą ofertę:
Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy Suma uzyskanych punktów
1 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej regionalny Ośrodek w Lublinie ul. Chopina 11/8, 20-026 Lublin 100,00
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje iż w tym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono wykonawców. 6. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Kierownik Zamawiającego

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe