Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Projekty » Projekty zrealizowane » "Myśl pozytywnie!!!"

"Myśl pozytywnie!!!"

2009-11-23 10:03:12
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji"
Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej we współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Powiatu Łęczyńskiego.

Okres realizacji: 01.03.2009 – 31.07.2009

Wartość całkowita: 49 967,00 zł
Źródła finansowania: EFS – 85 %
budżet państwa: 15%

Cel projektu:
Integracja i aktywizacja branży agroturystycznej z terenu powiatu łęczyńskiego w zakresie samoorganizacji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;

Projekt obejmuje:

Szkolenie agroturystyczne - 44 godz.
Szkolenie obejmuje: zapoznanie z zagadnieniami formalno – prawnymi wymaganymi przy prowadzeniu działalności agroturystycznej, ekologią, zasadami przygotowania atrakcyjnej oferty wypoczynku, marketingu, możliwości rozwoju i pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. W ramach zajęć z prawnikiem zostaną również przygotowane dokumenty niezbędne do założenia stowarzyszenia skupiającego gosp. agroturystyczne z terenu powiatu.

Wizyta studyjna
W ramach pokazania dobrych praktyk dla uczestników szkolenia zostanie zorganizowany jednodniowy wyjazd studyjny na Roztocze. Kursanci będą mieli okazję zobaczyć najciekawsze gospodarstwa na Roztoczu oraz dowiedzieć się o działalności stowarzyszenia agroturystycznego.

Doradztwo prawne
W celu prawidłowego przygotowania procesu rejestracji stowarzyszenia agroturystycznego, b.o. po zakończeniu szkolenia będą mogli skorzystać z dodatkowych 6 h doradztwa prawnego.

Doradztwo merytoryczne
W ramach 60 h doradztwa merytorycznego specjalista odwiedzi gosp. agroturystyczne zainteresowanych kursantów, którzy będą mogli skorzystać z indywidualnego doradztwa w zakresie profesjonalnego świadczenia usług.

Kategoryzacja gospodarstw agroturystycznych
Koordynator projektu wraz z doradcą merytorycznym dokonają wyboru 3 gospodarstw, którym zostanie opłacone przeprowadzenie całego procesu.

Koordynator:
Beata Cieślińska
tel. (081) 752 - 64 - 21, e-mail: b.cieslinska@powiatleczynski.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Galeria

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe