Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Odpowiedź na pytanie nr 4 do przetargu na kredyt

0000-00-00 00:00:00
Łęczna, dnia 2009-11-04

ZP.3431/9/2009
Odpowiedzi na dalszą część pytań Nr 4


wg. rozdzielnika

Dotyczy: zapytania do treści SIWZ, dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.822.065 PLN.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Łęcznej z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, przekazuje dalszą część odpowiedzi na pytania Nr 1do postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.822.065 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/200/2009 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 18 września 2009r.:

1) Kwota planowanego deficytu wynikająca z przedstawionych sprawozdań (Rb-NDS) za III kwartał jak również uchwał podjętych w październiku 2009r. w sprawie zmian do budżetu to 1.588.185 zł. Kwota kredytu objęta zamówieniem wynosi 1.882.065 zł. Czy w związku z powyższym Zamawiający może wyjaśnić czy podjęte zostały nowe uchwały w sprawie zmian do budżetu czy też kredyt ma zostać przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek?

Odpowiedź: Kredyt planowany w wysokości 1.882.065 zł jest zgodny z załącznikiem nr 3 do Uchwały nr XXIX/172/2009 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 24.04.2009r. i pokrywa deficyt budżetowy oraz część wydatków, natomiast z dochodów pokrywane są rozchody budżetu powiatu.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków