Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

pytanie NR 4 do przetargu na kredyt

0000-00-00 00:00:00
Łęczna, dnia 2009-11-03

ZP.3431/9/2009
Pytanie Nr 4
wg. rozdzielnika


Dotyczy: zapytania do treści SIWZ, dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.822.065 PLN.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Łęcznej z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, informuje, iż w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.822.065 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/200/2009 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 18 września 2009r. – wpłynęło kolejne następujące zapytanie:

1) Kwota planowanego deficytu wynikająca z przedstawionych sprawozdań (Rb-NDS) za III kwartał jak również uchwał podjętych w październiku 2009r. w sprawie zmian do budżetu to 1.588.185 zł. Kwota kredytu objęta zamówieniem wynosi 1.882.065 zł. Czy w związku z powyższym Zamawia-jący może wyjaśnić czy podjęte zostały nowe uchwały w sprawie zmian do budżetu czy też kredyt ma zostać przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek?

Odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie po jej otrzymaniu z Wydziału Finansowo-Budżetowego.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe