Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe o wykonanie materiałów promocyjnych projektu „Profesjonalni – wzmocnienie kompetencji administracji samorządowej powiatu łęczyńskiego”

0000-00-00 00:00:00
ZAPYTANIE OFERTOWE
z dn. 01.09.2009 r.

Zamawiający:
Powiat Łęczyński
Wydział Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu
al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
NIP 505 001 77 32, REGON 431019425
tel. (081) 752-64-23, fax: (081) 752-64-64
www.powiatleczynski.pl


Przedmiot zamówienia: wykonanie materiałów promocyjnych projektu „Profesjonaliści – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej powiatu łęczyńskiego”

Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie materiałów promocyjnych projektu „Profesjonaliści – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej powiatu łęczyńskiego” w postaci:
1. plakaty – 100 szt.
3. teczki na dokumenty – 300 szt.
4. długopis promocyjny – 300 szt.
5. Standy promocyjne – 7 szt.
6. Materiały szkoleniowe (blok biurowy z nadrukiem) – 1000 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin i sposób składania ofert:
Termin składania ofert: do 6 października 2009 r. Oferty można składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, faxem lub drogą elektroniczną.

Termin realizacji zamówienia:
23 października 2009

Uwagi (dodatkowe oświadczenia lub dokumenty):
Wyłączona możliwość składania ofert częściowych.

Kryteria wyboru oferty:
1) cena – 100 %

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Dominika Sacawa tel. 081 752 -64 – 23, e – mail: d.sacawa@powiatleczynski.pl

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www