Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na likwidację barier architektonicznych w MOW Pogłębokiem

2009-09-15 07:45:24
ZP.3431/8/2009 Łęczna, dnia 15.09.2009r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Powiat Łęczyński-Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłebokiem, z siedzibą
1. Podgłębokie 1A, 21-070 Cyców informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na: likwidacja barier architektonicznych – remont tarasów oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Podgłębokiem. CPV: 45233253-7.
- wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez MAX BUD Kucharski Adam
Świerże, ul. Jana Pawła II 24a, 22-175 Dorohusk

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, zawiera kompletną wycenę przedmiaru, jednocześnie przedstawia najniższą a tym samym najkorzystniejszą cenę z uwagi na kryteria wyboru ofert w niniejszym postępowaniu.
INFORMACJA O WYKONAWCACH KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU WRAZ Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ:

Wpłynęło 1 ważna oferta Wykonawcy:
Numer oferty Liczba pkt w kryterium ceny Razem
1. 100,00 100,00

Jedynym kryterium oceny ofert była cena (waga 100 %).
Zaoferowana cena to 61 518,96zł brutto.

Z postępowania nie wykluczono wykonawców, nie odrzucono ofert.

Od niniejszego zawiadomienia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej."

Dyrektor MOW

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe