Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu na usługę szkolenia w sprawie przewodników wycieczek

2009-08-24 17:45:30


ZP.3431/7/2009 Łęczna, dnia 24.08.2009r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na:
1. wykonanie usługi szkoleniowej w ramach realizacji projektu „Alternatywy 3 – zdobądź nowy zawód z Powiatem Łęczyńskim”. CPV: 850510000-2 - wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze 20-111 Lublin, ul. Rynek 8
Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, jednocześnie przedstawia najniższą
a tym samym najkorzystniejszą cenę z uwagi na kryteria wyboru ofert w niniejszym postępowaniu.
INFORMACJA O WYKONAWCACH KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU WRAZ Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ:

Wpłynęło 2 ważne oferty Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium ceny 100 %
1. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze 20-111 Lublin, ul. Rynek 8 100,00

Jedynym kryterium oceny ofert była cena (waga 100 %).
Zaoferowana cena to: 32500,00 zł brutto.

Z postępowania nie wykluczono wykonawców, nie odrzucono ofert.

Od niniejszego zawiadomienia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".


Starosta Łęczyński

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron