Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetaregu na wykonanie usług szkoleniowych

2009-07-28 07:47:12


ZP.3431/6/2009 Łęczna, dnia 27.07.2009r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie usługi szkoleniowej w ramach realizacji projektu „Alternatywy 3 – zdobądź nowy zawód z Powiatem Łęczyńskim”. CPV: 80500000-9 - wybrał jako najkorzystniejsze oferty
dla zadań: nr 1, 2, 3, 5 - złożoną przez UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
Oddział Lublin Ul. Cisowa 9, 20-703 Lublin
dla zadania nr 4 złożoną przez Polską Giełdę Pracy Sp. z o.o ul. Poznańska 29,
20-731 Lublin.
Uzasadnienie wyboru:
Wybrane oferty są ważne, nie podlegają odrzuceniu, jednocześnie przedstawiają najniższą
a tym samym najkorzystniejszą cenę z uwagi na kryteria wyboru ofert w niniejszym postępowaniu.
INFORMACJA O WYKONAWCACH KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU WRAZ Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ:

Wpłynęło 2 ważne oferty Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium ceny 100 %
Zadanie nr 1 Zadanie nr 2 Zadanie nr 3 Zadanie nr 4 Zadanie nr 5
1. Polska Giełda Pracy Sp. z o.o ul. Poznańska 29, 20-731 Lublin - - - 100,00 66,57
2. UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
Oddział Lublin
ul. Cisowa 9,
20-703 Lublin 100,00 100,00 100,00 59,52 100,00
Jedynym kryterium oceny ofert była cena (waga 100 %).
Zaoferowana cena to: dla zadań nr: 1,2, 3, i 5 - 174 120,00 zł brutto.
Dla zadania nr: 4 – 15 356,00 zł brutto

Z postępowania nie wykluczono wykonawców, nie odrzucono ofert.

Od niniejszego zawiadomienia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Starosta Łęczyński

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron