Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na przebudowę hali warsztatów na sale zajęć przktycznych (stan surowy) ZS Kijany

2009-07-24 11:15:29
ZP.3431/5/2009 Łęczna, dnia 24.07.2009r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Powiat Łęczyński – Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach z siedzibą Kijany, 21-077 Spiczyn informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie przebudowy hali
- warsztatów na sale zajęć praktycznych (stan surowy) Zespołu Szkół Rolniczych
w Kijanach. CPV: 45213252-4
- wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Kraska Tomasz OLI
21-013 Puchaczów, Ostrówek 54
Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, jednocześnie przedstawia najniższą
a tym samym najkorzystniejszą cenę z uwagi na kryteria wyboru ofert w niniejszym postępowaniu.
INFORMACJA O WYKONAWCACH KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU WRAZ Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ:

Wpłynęło 11 ważnych ofert Wykonawców:
Numer oferty Liczba pkt w kryterium ceny Razem
1. 100,00 100,00
2. 87,94 87,94
Jedynym kryterium oceny ofert była cena (waga 100 %).
Zaoferowana cena to 127 211,45 zł brutto.

Z postępowania nie wykluczono wykonawców, nie odrzucono ofert.

Od niniejszego zawiadomienia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)
- dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dyrektor ZSR Kijany

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa