Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

notatka z wyboru wykonawcy zamówienia na stacje robocze z oprogramowaniem systemowym i biurowym, monitora LCD i drukarek laserowych

2009-07-08 13:15:37
GKN.3020-21/09

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2007
z dnia 31.08.2007 r. Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
- dostawa stacji roboczych do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz Wydziału Finansowo-Budżetowego wraz z oprogramowaniem systemowym i biurowym – szt. 7,
- dostawa monitora LCD 19” – szt. 1,
- dostawa drukarek laserowych z duplexem A-4 – szt. 6.
- zainstalowanie i podłączenie sprzętu w siedzibie zamawiającego
2. Określenie wartości zamówienia brutto:
45 000,00 zł …………………………………………………………………………
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział. 710 Rozdz. 71030 § 6120 – 35 000,00 zł
Dział. 750 Rozdz. 75020 § 6060 – 10 000,00 zł …………………………………………
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Maxto Marcin Staniewski Tomasz Wojewoda Spółka Jawna, ul. Reduta 5,
31-421 Kraków
2) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ToRen Tomasz Ochniowski, ul. Wiśniowa 3,
22-400 Zamość
3) Vico Sp. J. D. Daniłowski K. Zakrzewski, Droga Męczenników Majdanka 74,
20-325 Lublin
4) COMTRONIC Spółka z o.o., ul. Zana 1, 20-601 Lublin
5) Forcom Sp. z o.o., ul. Głęboka 8A, 20-612 Lublin
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Maxto Marcin Staniewski Tomasz Wojewoda Spółka Jawna, ul. Reduta 5,
31-421 Kraków – 39 358,42 zł brutto
2) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ToRen Tomasz Ochniowski, ul. Wiśniowa 3,
22-400 Zamość – 38 276,28 zł brutto
3) Vico Sp. J. D. Daniłowski K. Zakrzewski, Droga Męczenników Majdanka 74,
20-325 Lublin – 32 395,04 zł brutto
4) COMTRONIC Spółka z o.o., ul. Zana 1, 20-601 Lublin – 34 972,52 zł brutto
5) Forcom Sp. z o.o., ul. Głęboka 8A, 20-612 Lublin – 33 509,74 zł brutto
6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz cenę wskazaną w tej ofercie i uzasadnienie wyboru oferty:
Vico Sp. J. D. Daniłowski K. Zakrzewski, Droga Męczenników Majdanka 74,
20-325 Lublin – 32 395,04 zł brutto
Oferowane stacje robocze, drukarki i oprogramowanie spełniają wymagania techniczne stawiane w zapytaniu ofertowym przez Zamawiającego oraz zaproponowana cena dostawy jest najniższa spośród złożonych ofert.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych